Jaunumi | Medijiem | Kontakti      LV FR NL EN

Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros Berlīnē notika Nīderlandes Latviešu apvienotā kora „Ziemeļjūra” un Berlīnes Latviešu kora kopkoncerts


Autors: ELKS | Datums: 19/05/2015

Gatavojoties Eiropas Latviešu kultūras svētkiem (ELKS) Briselē no 18. – 21.06., Berlīnē notika Nīderlandes Latviešu apvienotā kora „Ziemeļjūra” un Berlīnes Latviešu kora kopkoncerts.
Vairāk par koncertu stāsta Berlīnes Latviešu kora valdes priekšsēdētāja Eiženija Weirich: “Ar Nīderlandes Latviešu kori iepazināmies Hamburgas latviešu koru salidojumā pagājušā gada novembrī un ielūdzām pie sevis Berlīnē.
Pateicoties Latvijas Republikas vēstniecības darbinieku atbalstam, varēja notikt abu koru kopmēģinājums.

Un tā, 25. aprīlī, Berlīnes letiņu pasākuma ietvaros sāls grotā “Salz & Luft” notika abu koru koncerts.
Pirmajā daļā uzstājās tautiešiem pazīstamais Berlīnes Latviešu koris ar četrām latviešu tautas dziesmām Agitas Rando apdarē. Vislielāko publikas atsaucību guva iejūtīgā “Div’ dūjiņas gaisā skrēja”. Latviešu tautas dziesmas talantīgās komponistes Agitas Rando apdarē varētu izskanēt arī Dziesmu svētkos (piem., “Kur tu augi, daiļā meita?” vai “Trīcēj’ kalni, skanēj’ meži”), ienesot skanīgu akcentu dažkārt tik monotonajā repertuārā.

Nīderlandiešu koris izcēlās ar profesionāli sagatavotu māksliniecisku programmu. Piecas dziesmas – katra ar īpašu inscenējumu un kolorītu. Kustības, brīvs, nepiespiests vokālais sniegums sajūsmināja klausītājus. Katra dziesma bija “ainiņa iz dzīves” – it īpaši “Jūras māte man prasīja” un “Es bij’ meita”. Šeit jāuzsver šarmantās kora mākslinieciskās vadītājas un diriģentes Annas Fogelmanes režisoriskais talants.

Koncerta noslēgumā kopā dziedāja abi kori. Diriģējot Annai Fogelmanei, iejūtīgi un priecīgi tika nodziedāta “Saule brida rudzu lauku” (Ilonas Rupaines apdare). Vislielākos publikas aplausus guva Ērika Ešenvalda “Dvēseles dziesma” – diriģente Rudīte Līvmane-Lindenbeck, solisti – Anete Anna Graudiņa un Andris Eglājs. Soprānistes Anetes Annas Graudiņas profesionālais vokālais sniegums bagātināja koncerta repertuāru. Gribētos, lai šo brīnišķīgo balsi iepazītu arī lielas koncertzāles.
Pēc koncerta notika abu koru draudzības vakars, kas izskanēja, priecīgi dziedot latviešu tautas dziesmas, ziņģes un šlāgerus. Šai vakara turpinājumā aktīvi iesaistījās ansablis “Andris & Andris”, kā arī abu koru dziedātāji.
Saviļņojošs, skaists un neaizmirstams pasākums!
Nākamā tikšanās – Briselē, Eiropas Latviešu kultūras svētkos.”

Sagatavots Berlīnē, 2015. gada 16. maijā

Berlīnes Latviešu koris un Nīderlandes Apvienotais latviešu koris mēģinājumā

Berlīnes Latviešu koris un Nīderlandes Apvienotais latviešu koris mēģinājumā

Mēģinājums Rudītes Livmane-Lindenbeck vadībā LR vēstniecībā Vācijā

Mēģinājums Rudītes Livmane-Lindenbeck vadībā LR vēstniecībā Vācijā

"Dziesmā tikušies, dziesmā lai daudzinām!"

A.Jērums


Ziedot

Iespēja pievienoties atbalstītājiem, ziedojot tieši vai iegādājoties atbalstītāju apliecības

lasīt vairāk

© Copyright 2014-2024. ELA. Visas tiesības aizsargātas.