Europees Feest van de Letse Cultuur – traditie op een nieuwe leest

Van 18 tot 21 juni 2015, in het weekend voor de zomerzonnewende, komen duizenden feestvierders met Letse roots van overal in Europa naar Brussel om deel te nemen aan het Europees Feest van de Letse Cultuur (ELKS 2015) en het Letse voorzitterschap van de Europese Unie te vieren.

Het hoogtepunt van het festival is het massale openluchtconcert van 20 juni waar de deelnemers gezamenlijk zullen optreden. Een duizendtal amateurs zangers en dansers zullen een programma opvoeren gebaseerd op de traditie van de Baltische zang- en dansfeesten en het Nationaal Zang- en Dansfestival dat vijfjaarlijks in Riga plaatsvindt. Deze feesten werden door de UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Het ELKS festival gaat over internationale contacten en culturele uitwisseling, Brussel en Europa.

Letland neemt voor de eerste keer het voorzitterschap van de Europese Unie waar. Het festival wil, zonder enig politieke standpunt in te nemen, dit voorzitterschap feestelijk in de verf zetten. Het wordt een feest met en door mensen van diverse oorsprong en achtergrond. Het staat open voor deelnemers uit verschillende landen die zich verbonden voelen door hun gemeenschappelijke liefde voor de Letse cultuur, muziek en tradities.

Het openluchtconcert dat op een unieke en centrale plaats in het centrum doorgaat, zal Brussel tonen onder haar mooiste aspect : een prachtige stad, levend hart van de Europese Unie, waar mensen van diverse culturele origine elkaar ontmoeten, samenwerken en interageren.

Deelnemers van Letse afkomst uit meer dan 15 Europese landen komen samen om een deel van hun rijke cultuur te delen met Brusselaars, Belgen, internationale gemeenschappen, koorzangers en dansers en toeristen uit de hele wereld.

Het wordt een feest voor Europa via de Letse cultuur. Daarom werden koren uit Brussel en andere regio’s in België uitgenodigd om deel te nemen en op te treden samen met de Letse koren, volksdans en folkloregroepen uit heel Europa.

Om het festival een hedendaags tintje te geven, zullen op dag voor het grote concert korte flash mob optredens doorgaan op 5 verschillende plaatsen in de stad. Omdat het accent ligt op Europa en Brussel, doen we da took voor het Europees Parlement. Concerten en recitals van volks- en kamermuziek en voordrachten van Letse literatuur en poëzie zijn voorzien in de bibliotheek Muntpunt en andere plaatsen in de stad.

De Letse diaspora vertegenwoordigt belangrijke gemeenschappen in Europa en elders in de wereld. Zang- en dansfeesten gaan regelmatig op kleinere schaal door elders in Europa, in de Verenigde Staten, in Canada en in Australië. Het Brusselse festival is het eerste dat in Europa (buiten Letland) doorgaat sinds 1989.

De Europese Letse Vereniging (ELA) in Riga nam het initiatief en organiseert het festival in nauwe samenwerking met Letse verenigingen van 14 Europese landen : Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en Estland.

Erevoorzitters van het festival zijn de vroegere presidente van Letland, mevrouw Vaira Vīķe Freiberga en de vicevoorzitter van de Europese Commissie, de heer Valdis Dombrovskis. ELKS 2015 werd opgenomen in het cultureel programma van het Letse voorzitterschap van de Europese Unie cultural programme of Latvia’s EU presidency.

Wij nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan het ELKS 2015 festival en hopen u te ontmoeten in Brussel tussen 18 en 21 juni 2015. We besluiten met de woorden van componist en dirigent Alberts Jerums, initiatiefnemer van het allereerste Europees zangfestival : “In het lied hebben wij elkaar ontmoet, laat ons zingend feesten !”.